Dowiedz się o co chodzi – kilka słów o projekcie

Projekt "O NAS - zrozumieć niepełnosprawność" jest odpowiedzią na wciąż niską tolerancję społeczną wobec osób niepełnosprawnych. Wynika ona przede wszystkim z braku wiedzy na temat możliwości osób niepełnosprawnych, ich problemów, trybu życia. Niewiedza ta jest przyczyną lęku przed nimi samymi.

Projekt jest ściśle związany z podnoszeniem wiedzy oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego zarówno w środowisku osób niepełnosprawnych, jak i w ich bezpośrednim otoczeniu.

Tło Projektu

Osoby niepełnosprawne stanowią ponad 15 proc. ogółu ludności UE. W Polsce jest ich przeszło 5,5 mln (dane Narodowego Spisu Powszechnego). W województwie zachodniopomorskim co 7 osoba jest osobą niepełnosprawną.

Mimo wysokiej liczebności populacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie wciąż funkcjonują mylne stereotypy dotyczące ich funkcjonowania, potrzeb, możliwości. Nagminnie zdarza się, że są one postrzegane jako ludzie potrzebujący pomocy, niezdolni do samodzielnej egzystencji - godni pożałowania. Wynika to przede wszystkim z braku wiedzy i umiejętności wspólnego przebywania z osobą niepełnosprawną.

Bariery psychiczne u osób pełnosprawnych powodują dystans, który niejednokrotnie przejawia się zaniechaniem wszelkich prób nawiązania jakichkolwiek więzi społecznych z osobą niepełnosprawną. Jest to naturalna i uzasadniona psychologicznie reakcja - lęk przed tym, co obce. To, co nieznane, można jednak szybko oswoić.

Regulamin konkursu

Zapoznaj się z regulaminem określającym warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny „O NAS – zrozumieć niepełnosprawność”.

Savoir Vivre

Istnieją zasady, którymi kierujemy się w relacjach międzyludzkich. Lepsze poznanie wzajemnych oczekiwań pozwoli nam lepiej zrozumieć drugiego człowieka. Zapoznaj się z „Savoir vivre dla i wobec osób niepełnosprawnych”.